logo-stropkov

Údržba miestnych komunikácii

Celková dĺžka miestnych komunikácii je 26 km a 24 km chodníkov. Stredisko v zimných mesiacoch na začiatku roka 2013 zabezpečovalo zimnú údržbu na MK, chodníkoch a verejných priestranstvách, kde spotrebovalo 160 t posypového inertného materiálu a 400 kg soli. V jarných a letných mesiacoch bolo zabezpečovanie čistenie MK, chodníkov a verejného priestranstva. Celkove bolo prevedená oprava výtlkov v objeme 312 m2.
Práce boli prevedené následovne:

  • oprava kanalizačnej šachty na Sitnikoch, prepadnutej vozovky na ul. Požiarníckej, ul. Mládeže, ul. Hrnčiarskej a ul. Za Dubami.
  • oprava a výmena dopravného značenia po MK v meste celkom 29 ks
  • oprava a rekonštrukcia dopravného značenia v počte 17 ks
  • vyznačenie parkovacích miest v meste na ul. Krátkej, Hrnčiarskej, Matici Slovenskej, Konštantinovej, za MsÚ, povyše MsÚ, pri Victórií
  • prevedená údržba a čistenie uličných vpusti, celková výmena 60 ks košov.

 

© 2019 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist