logo-stropkov

Verejné obstarávanie

Rekultivácia I. kazety skládky Chotča

Dátum zverejnenia:
22.6.2017
Poradové číslo:
2017/330
Cena bez DPH:
149 437,15 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou §117
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
6.7.2017 do 10.00 hod.
Termín dodania:
 
Kód CPV:
45222110-3 Stavebné práce na stavbách skládok odpadu, 45112320-4 Rekultivačné práce, 45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 

Kontakt

Michal Šandrik
Tel.: 0547181416

Dokumenty

Výzva, Veľkosť: 66.25 kB

Výkaz výmer, Veľkosť: 189.59 kB

Návrh minimálnych zmluvných podmienok, Veľkosť: 126.31 kB

Projektová dokumentácia, Veľkosť: 1.18 MB

Rozhodnutie, Veľkosť: 10.08 MB

© 2019 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist