logo-stropkov

Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 23.7.2014 Správa o zákazkách  II.Q/2014    podlimitná 
Detail 7.10.2014 VÝZVA - Oprava strojovne, kompresora, elektromotora a kondenzátora ?pavku  1/2014    zákazka (§9) 
Detail 27.10.2014 Správa o zákazkách   III.Q 2014    podlimitná 
Detail 9.1.2015 Dodanie informačných materiálov k zapojeniu občanov do separovaného zberu odpadov  1/2015  3 360,00 €  podlimitná 
Detail 15.5.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Asfaltová úprava povrchu ihriska  2015/313-JH  4 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 25.6.2015 Výzva - Monitorovací kamerový systém  2015/397-JH    podlimitná 
Detail 3.12.2015 výzva na predloženie cenovej ponuky  2015/811  4 850,00 €  zákazka (§9) 
Detail 3.12.2015 výzva na predloženie cenovej ponuky  2015/810  4 950,00 €  zákazka (§9) 
Detail 19.1.2016 Správa o zákazkách za IV.Q  IV.Q.2015    zákazka (§9) 
Detail 7.7.2016 Správa o zákazkách za II.Q. 2016  II.Q.2016    zákazka (§9) 
Detail 12.10.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava strechy tribúna MŠK Stropkov  2016/603    zákazka (§9) 
Detail 20.10.2016 Správa o zákazkách za III.Q 2016  2016/631    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 9.12.2016 Poskytnutie poistných služieb  2016/720    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 30.12.2016 Správa o zákazkách za IV.Q.2016  2016/785    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 22.6.2017 Rekultivácia I. kazety skládky Chotča  2017/330  149 437,15 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 4.7.2017 Prekrytie rokliny  2017/363  43 932,36 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 12.7.2017 Rekonštrukcia spevnených plôch na mestskom cintoríne Stropkov  2017/380  134 058,59 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 28.7.2017 Svietidlá  2017/423    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 28.7.2017 Prekrytie rokliny  2017/422  43 932,36 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 9.8.2017 Šatne zimného štadióna Stropkov  2017/442  46 448,96 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 25.10.2017 Výmena výplní otvorov na budove Obchodného domu Mier  2017/568    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 16.11.2017 Poskytnutie poistných služieb  2017/604    zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 15.6.2018 Oplotenie objektu cintorína v Stropkove  2018/381  11 302,76 €  zákazka s nízkou hodnotou §117 
Detail 26.6.2018 Prvky betónové oplotenia  2018/408    zákazka s nízkou hodnotou §117 
© 2019 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist